Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding


Goede verzuimbegeleiding is cruciaal in een bedrijf. Als werkgever speel je daarin een heel grote rol. Je moet soms optreden als een echte ‘people manager’. Juist als personeel thuis zit met problemen op lichamelijk of psychisch vlak. De Arbowet verplicht elke werkgever om zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo en verzuimbeleid. Tevens zijn er tal van wettelijk regels, verplichtingen en mogelijkheden bij ziekte of uitval van werknemers, voor de werkgever als ook voor de werknemer.

Als WerkNed ligt onze primaire focus op preventie. Voorkomen is beter dan genezen, echter aan ziekte verzuim ontkomt geen enkel bedrijf.  Het kan zijn dat het verzuim in uw organisatie boven de norm uitstijgt en het maar niet lukt om het verzuimpercentage terug te dringen. Wij houden, in ons contact, de lijnen kort en persoonlijk. Ons uitgangspunt is om werknemers op basis van hun (rest) capaciteit optimaal inzetbaar te houden of de begeleiding zo te organiseren dat terugkeer op de werkvloer niet langer duurt dan nodig.  Wij geven gevraagd en ongevraagd advies als wij menen dat dit ten goede komt van uw organisatie. Of het nu gaat om het terugdringen, voorkomen of doorbreken van het verzuim, wij bepalen samen met u de juiste strategie en passen deze gedurende het verzuimproces aan indien dit nodig is.

Wij bieden biedt aan de hand van uw organisatiedoelstellingen op maat gemaakte verzuimpakketten. Onze bedrijfsarts en de re-integratie adviseur helpen u graag bij het terugdringen van het ziekteverzuim.

Tarieven
Op basis van offerte.