Recept

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie bestaat uit twee onderdelen; Een document waarin alle risico’s van uw bedrijf in kaart wordt gebracht en een plan van aanpak waarin de oplossingen van de risico’s staan beschrijven.

De RI&E is wettelijk verplicht; elk bedrijf met personeel in dienst dient (laten) onderzoeken  of er risico’s aanwezig zijn op het werkvloer die  gevaar kan opleveren aan de gezondheid van de werknemers.
Het is nog belangrijker voor de werkgevers om te weten welke risico’s aanwezig zijn op het werkvloer zodat men (preventieve) maatregelen kan nemen.
Onderzoek naar de risico’s dient in RI&E schriftelijk worden vastgelegd. Naast schriftelijke RI&E dient u als werkgever een plan van aanpak maken  waarin aangegeven wordt welke maatregelen genomen worden en wanneer.

Tarieven
Op basis van offerte.