medische-keuring

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)


Omschrijving
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient een werkgever zijn werknemers in de gelegenheid te stellen om periodiek een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Een werkgever is niet verplicht om een PMO te laten uitvoeren bij alle werknemers maar moet hen slechts de mogelijkheid van een PMO bieden. De precieze inhoud van de keuring kan per functie en branche verschillen en wordt in overleg met de werkgever bepaald.

Voor de werkgever is het PMO een goed instrument om de gezondheidsrisico’s van het werken binnen de organisatie in beeld te brengen. Op deze manier kan de gezondheid van individuele en groepen werknemers bewaakt en bevorderd worden. Voorts kunnen er indien nodig op basis van de uitkomsten van het PMO, preventieve maatregelen worden genomen ter voorkoming van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij werknemers en kan door middel van het PMO het functioneren en de inzetbaarheid van individuele werknemers bewaakt en verbeterd worden.

Voor de individuele werknemer biedt de PMO de gelegenheid om eventuele gezondheidsklachten en risico’s en lichamelijke afwijkingen gezondheidssituatie op te sporen, zodat indien nodig behandeling of preventie kan plaatsvinden.

Tarieven
Op basis van offerte.