Keuringen

Medische keuring Militaire dienst


Omschrijving
Mannen boven de 18 jaar met de Turkse nationaliteit hebben de verplichting om uiterlijk voor hun 38ste jaar hun militaire dienstplicht in Turkije te vervullen. Om deze verplichting te kunnen vervullen moet betrokkene een aanvraag indienen bij het Turks Consulaat. Bij deze aanvraag moet tevens een medische keuring worden gelegd. Het is de verantwoordelijkheid van betrokkene om deze keuring te laten verrichten. De formulieren kunnen alleen bij het consulaat verkregen worden.

Inhoud keuring

  • De vragenlijst over de gezondheid wordt met de arts doorgenomen.
  • Lichamelijk onderzoek
  • Urine onderzoek
  • Op indicatie van de arts een aanvullend onderzoek of het inwinnen van extra informatie bij eventuele behandelaars.

Meenemen naar de keuring 

  • De formulieren die u bij het consulaat hebt meegekregen
  • Eventuele medicatielijst
  • Eventueel bril of contactlenzen

Duur keuring
De keuring duurt ongeveer 30 minuten.

Tarieven
Medische keuring militaire dienst – €50,- excl. BTW
Deze keuring is belast met 21% BTW.