keuring

Chauffeurskeuring


Omschrijving
Voor werknemers die vallen onder de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen geldt dat zij in het kader van de Arbozorg regelmatig medisch gekeurd moeten worden.
Keuring vindt plaats bij indiensttreding en daarna is de keuringsfrequentie t/m 50 jaar elke 5 jaar, 50-59 jaar elke 3 jaar, 59 jaar en ouder elk jaar en administratief en leidinggevend personeel vanaf 40 jaar elke 5 jaar.

Inhoud keuring

  • Lichamelijk onderzoek
  • Biometrie (Onderzoek lengte, gewicht, bloeddruk, pols)
  • Urine onderzoek
  • Oogonderzoek
  • Rust ECG (leeftijd >45 jaar)

Meenemen naar de keuring

  • Ingevulde vragenlijst (deze kunt u hier downloaden)
  • Geldig identiteitsbewijs/ rijbewijs
  • Fluistertest
  • Eventuele medicijnenlijst
  • Bril of lenzen

Duur keuring
Tussen de 30 en 40 minuten.

Tarieven
Chauffeurskeuring – € 70,– excl. BTW.
Chauffeurskeuring (leeftijd >45 jaar) – €90,- excl. BTW
Deze keuringen zijn belast met 21%