Bodemsaneringskeuringen

Bodemsaneringskeuringen


Omschrijving
Wanneer een werknemer werkzaamheden verricht in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater is een jaarlijkse arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht. Er wordt bij het onderzoek nagegaan of er schade is ontstaan door blootstelling aan giftige stoffen. Afhankelijk van de functie en de daarbij noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt de waakzaamheid en de lichamelijke belastbaarheid bepaald. De bodemsaneringskeuringen klasse A en B zijn één jaar geldig.

 • Bodemsaneringskeuring klasse A: Deze keuring is bestemd voor werknemers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken, niet direct aan verontreinigde stoffen worden blootgesteld en voor wie het niet nodig is om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
 • Bodemsaneringskeuring klasse B: Deze keuring is bestemd voor werknemers die in vervuilde grond werken en in staat moeten zijn beschermende kleding en gelaatsmaskers te dragen. Daarnaast is deze keuring bestemd voor machinisten en chauffeurs die buitenlucht afhankelijke adembescherming moeten gebruiken.

Inhoud van de keuring, klasse A en B

 • Bespreken van de vragenlijst en gezondheid met de keuringsarts (A, B)
 • Biometrie: onderzoek lengte , gewicht, bloeddruk, pols (A, B)
 • Lichamelijk onderzoek (A, B)
 • Longfunctieonderzoek (A, B)
 • Gehoortest (A, B)
 • Ogentest (A, B)
 • Test kleurenblindheid (A, B)
 • Geurtesten (A, B)
 • Urine en bloedonderzoek (A, B)
 • Rust ECG (B)

Meenemen naar de keuring

 • Ingevulde vragenlijst (deze kunt u hier downloaden)
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Bril of lenzen

Duur keuring
Klasse A, 40 tot 50  minuten
Klasse B, 50 tot 60 minuten

Kosten
Klasse A: €180,-
Klasse B: €240,-
Deze keuringen zijn vrijgesteld van BTW