Asbest keuringen

Asbest keuring


Omschrijving
Werknemers in de asbestsanering zijn op grond van het Arbobesluit verplicht om periodiek een medisch onderzoek te ondergaan, ook wel genoemd het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Tijdens deze keuring worden mogelijke gezondheidsrisico factoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. De werknemers ontvangen informatie en advies om mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen. De keuring wordt afgenomen voor aanvang van de eerste werkzaamheden waarbij blootstelling aan asbest mogelijk is. Zolang de blootstelling voortduurt dienen de werknemers in gelegenheid gesteld te worden om tenminste één keer per 3 jaar opnieuw in gelegenheid gesteld worden  om de keuring opnieuw te kunnen ondergaan. De werkgever als ook de werknemer kunnen hiertoe een verzoek doen. De asbestkeuringen zonder gebruik persluchtmasker zijn 3 jaar geldig.

Inhoud keuring (zonder gebruik van persluchtmasker)

  • Bespreken van de gezondheid en vooraf ingevulde vragenlijst met de arts
  • Biometrie (onderzoek lengte, gewicht, bloeddruk, pols)
  • Longfunctieonderzoek
  • Lichamelijk onderzoek door de arts, met name gericht op de longen.
  • Op indicatie: X-thorax (foto van de longen)
  • Advisering en rapportage door de arts

Meenemen naar de keuring

  • Ingevulde vragenlijst (deze kunt u hier downloaden)
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Eventueel medicijnenlijst
  • Bril of lenzen

Duur keuring (zonder perslucht)
De keuring duurt 30 tot 40 minuten

Kosten
Asbestkeuring (zonder perslucht) – €90,-
Deze keuring is vrijgesteld van BTW