Recept

Arbo Management Systeem (AMS)


Omschrijving

WerkNed gebruikt een digitaal Arbo Management Systeem in samenwerking met ‘365 Goesting‘.

Het systeem beoogt de structuur, de samenhang en de voortgang van alle activiteiten op het gebied van VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) te bevorderen en te faciliteren. In andere woorden; het is een hulpmiddel en dient te worden gezien als ondersteuning in de dagelijkse gang van zaken rondom arbo-activiteiten. Het is een RI&E-instrument, een actievolgsysteem met oplossingenboek en dossieropbouw in één.

Het AMS is een digitaal webbased systeem dat los van alle andere programmatuur kan worden gebruikt. Via inlogaccounts krijgen medewerkers toegang tot het systeem en afhankelijk van de ingestelde bevoegdheden kunnen medewerkers bepaalde handelingen uitvoeren; ‘lezen, schrijven en beheren’.

Kenmerkend voor het AMS is dat er, met name, op het proces ná de RI&E wordt gestuurd. Natuurlijk wordt er een goede basis gelegd in de vorm van een valide, toetsbare RI&E maar het kernpunt van het systeem is sturen en beheersen van het proces van ‘voortdurende verbetering van arbeidsomstandigheden’.

Tarieven
Op basis van offerte.