Preventie

Aanstellingskeuringen


Omschrijving
U laat een aanstellingskeuring doen als u wilt weten of een kandidaat medisch geschikt is om de functie gezond en veilig uit te voeren. Daarbij is het van belang te weten of de kandidaat aan de belastingeisen van de functie voldoet. Dit onderzoek is vrijblijvend, maar soms bent u daartoe wettelijk verplicht. Aanstellingskeuringen richten zich in eerste instantie op de risico’s in de beroepsuitvoering.
Aanstellingskeuringen mogen alleen worden verricht als het uitoefenen van de functie risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemer en/of derden. Ook het moment van afname van een aanstellingskeuring is aan strikte regels gebonden. Pas nadat u een keuze heeft gemaakt voor een kandidaat, mag u deze uitnodigen voor een aanstellingskeuring. Uiteraard dient u vooraf te melden dat een aanstellingskeuring deel uitmaakt van de procedure. 

Inhoud keuring

  • NB – de inhoud van de keuring is afhankelijk van de precieze functie-eisen van de nieuwe werknemer
  • Doornemen vragenlijst en gesprek met de bedrijfsarts
  • Lichamelijk onderzoek
  • Eventueel laboratorium onderzoek

Meenemen naar de keuring

  • Afhankelijk van de functie-eisen wordt bepaald wat u dient mee te nemen.

Duur keuring
De keuringsduur is afhankelijk van de inhoud van de keuring.

Tarieven
Kosten van de aanstellingskeuring worden op offertebasis vastgesteld.
Deze keuring is belast met 21% BTW.